Общинско предприятие "Зоологическа градина – София"

Адрес: кв. "Хладилника", ул. ''Сребърна'' № 1
Директор: Добромир Бориславов
Телефон: 02 452 13 00
Факс: 024521301               
Е-mail: zoosofia@zoosofia.eu
Web сайт: http://zoosofia.eu/

Предмет и дейност:

 • Стопанисване на Зоологическа градина – София.
 • Отглеждане и размножаване на животни от световната и българската фауна, на редки и застрашени видове животни и представянето им в среда, близка до естествената.
 • Разпространение на природозащитни и екологични послания и знания, утвърдени екологични практики за дивата природа, насочени към жителите на урбанизирания град.
 • Изпълнение на дейности в областта на биологията, екологията, поведението и болестите на дивите животни.
 • Участие в национални и международни програми за интродукция и реинтродукция в природата на застрашени и изчезващи видове животни.
 • Осъществяване на контакти и обмен на животни и информация с други зоопаркове в България и по света, както и оказване на съдействие в борбата с незаконната търговия и трафик на животни.
 • Осигуряване на ветеринарномедицинска дейност за пострадали животни в Спасителен център.
 • Осигуряване на карантинно отделение за животни, конфискувани от митническите власти или от РИОСВ в България.
 • Изграждане на нови и обновяване на вече съществуващи експозиции от животни в съответствие със съвременните изисквания за модерен европейски зоопарк.
 • Осигуряване на пълноценен културен отдих на посетителите.
 • Съвместна работа по природозащитни проекти с неправителствени природозащитни организации от България и света, както и с професионални организации, свързани със зоопарковете (Европейска асоциация на зоопарковете и аквариумите и др.).
 • Провеждане на образователни и природозащитни дейности и кампании, насочени към учениците и посетителите на зоологическата градина (зооучилища, лекции, беседи, анкети), както и тематични представления на специално изградена сцена в зоопарка.
 • Създаване и поддържане на образователни инсталации, свързани с животните и растенията в зоопарка (информационни табла и табели, художествени инсталации, изложби, интерактивни експозиции), които да съответстват на модерните тенденции и познавателни нужди на посетителите.

Създадено с Удостоверение 92007/27.05.1996 г. и Решение № 16/24.01.2013 г. на Столичен общински съвет.