АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЪРШВА СЕ МАРКИРАНЕ НА ОПАСНИ, СУХИ И ГНИЛИ ДЪРВЕТА В ЗОНА 2 ОТ "БОРИСОВАТА ГРАДИНА"

След завършилото през пролетта на 2018 г. почистване на пилотен участък (Зона 1*) на "Борисова градина" от опасни, сухи и гнили дървета покрай основните алеи, Столична община, чрез дирекция „Зелена система“ и със съдействието на експертите от Лесотехнически университет – София, започна извършване на дейности по почистване на Зона 2 (Обект 2, отдели 6 – 17 на лесопарк „Борисова градина“, находящ се между бул. „Драган Цанков“, бул. „П. Яворов“, бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Незабравка“).

Дейностите по почистване на Зона 2 ще бъдат извършвани на два етапа.

В първия етап се маркират опасни, сухи и гнили дървета в лесопарковата част с обща площ 532,7 дка съгласно становище  на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори от 25.07.2017 г. Маркирането се извършва от специалисти към катедра „Лесовъдство“ на Лесотехнически университет и се обозначава с лична и поименна цветна марка, поставена на две места върху дървото. Различни цветове указват вида дейности, които предстои в последствие да бъдат извършвани, във връзка с поддръжката на дърветата. Със син цвят на гръдна височина се маркират дърветата, за чиято поддръжка е необходимо последващо кастрене на отделни сухи и опасни клони. С червен или зелен цвят на две места – на гръдна височина и ниско в ствола, се отбелязват опасните дърветата за премахване. След завършване на цялостното маркиране на Зона 2 междуинституционална експертна комисия предстои да прегледа и след анализ официално да приеме извършената от лесовъдите работа.

На втория етап маркираните дървета, които се намират в 25-метровата зона покрай алеите и са приети от междуинституционалната експертна комисия, назначена със Заповед на кмета на СО, ще бъдат премахнати от експертите лесовъди от Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“. Подобно на дейностите, извършени в пилотната Зона 1, всички премахнати дървета ще бъдат извеждани от лесопарка с помощта на специализирана техника, чийто регистрационен номер и одобрен маршрут ще може да бъдат проследени в реално време чрез сайта на Изпълнителната агенция по горите и ще бъдат извозвани за последващо третиране на Инсталацията за зелени отпадъци „Хан Богров“.

*Пилотна Зона 1 е зоната от лесопарковата част на парк „Княз-Борисова градина“, която е разположена между бул. „Цариградско шосе“, бул. „П. Ю. Яворов“, бул. „Драган Цанков“ и централната алея покрай обсерваторията на СУ „Св. Климент Охридски“ в парка.

ОБРАБОТКИ СРЕЩУ КОМАРИ - МЕСЕЦ ЮНИ 2018 ГОДИНА

От 28 май 2018 г., понеделник, при благоприятни метеорологични условия ще започне извършването на обработки срещу комари в зелените площи в София. Обработките започват от тази вечер, като ще се работи след 20.00 часа. Ще се третират зелени площи в Зоопарка, парк „Борисова градина“ и др.

Работата ще продължи и през следващия месец съобразно графика.

От началото на пролетта са извършени обработки срещу ларви на комари около водоеми и зелени площи, както и срещу кърлежи.

График на обработките за обектите в позиция 1

График на обработките за обектите в позиция 2

График на обработките за обектите в позиция 3

График на обработките за обектите в позиция 4

График на обработките за обектите в позиция 5

График на обработките за обектите в позиция 6

ОБРАБОТКИ СРЕЩУ КОМАРИ, КЪРЛЕЖИ, БЪЛХИ И ГРИЗАЧИ

Столичната община има сключени договори със специализиранa фирма за обработка на общински зелени площи – паркове, градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, гробищни паркове – срещу комари, кърлежи, бълхи и гризачи.

Задължителните годишни обработки са:
     – трикратна обработка срещу комари (в т.ч. ларвицидна) през м. ІV – V, VІІ и VІІІ – ІХ;
     – двукратна обработка срещу кърлежи през ІV и ІХ;
     – еднократна обработка срещу бълхи през м. VІ – VІІ;
     – двукратна обработка срещу гризачи през м. ІV – V и ІХ – Х.

Преди започване на обработките фирмата  изпълнител представя график за изпълнението им, който се публикува на интернет страницата на Столична община и на видно място в районната администрация. Графиците са валидни при благоприятни климатични условия и при ниска (окосена) трева. Обработките се извършват рано сутрин до 10.00 часа, а срещу комари – късно вечерта след 20.00 часа.

Времето за стартиране на обработките ще се определя според климатичните условия. При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител тези участъци за допълнителни третирания в рамките на определените площи и средства. Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Съгласно Наредба № 3 за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на МЗ, публ. ДВ бр. 12/2005 г., специализиран контрол ще се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

График за обработка срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи за м. април - “Д.Д.Д. - 1” ООД

График за дезинсекция, дезакаризация и дератизация - "Агроинсект" ЕООД (Списък на обектите в позиция 5)

График за дезинсекция, дезакаризация и дератизация - "Пали Пест Протект" ЕООД (Списък на обектите в позиция 1)

График за дезинсекция, дезакаризация и дератизация - "Пали Пест Протект" ЕООД (Списък на обектите в позиция 2)

График за дезинсекция, дезакаризация и дератизация - "Агроинсект" ЕООД (Списък на обектите в позиция 3)

График за обработка срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи за м. май - “Д.Д.Д. - 1” ООД

ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

"Ботевградско шосе"
...

Градинка "Баня Лозенец"
...

Градинка пред Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
...

"Градската градина"
...

"Докторска градина"
...

Парк в град Бухово
Парк в град Бухово ...

ИНФОРМАЦИЯ

Градинка "Баня Лозенец"

Градинката „Баня Лозенец“  носи името си от местната къпалня с минерална вода, разрушена в периода 1975 – 1976 г.
Цялата територия на градината е около 14 дка, от които 2.8 дка са настилки, които са сменени, изградени са поливна система, нови алеи, осветление, детска площадка, засадени са широколистни и иглолистни дървета, поставени са пейки и кошчета за отпадъци, видеонаблюдение. Подменено е и тревното покритие.
Намира се между бул. "Черни връх", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Калиакра" и ул. "Ралица".


"Градската градина"

"Градската градина" е най-старата градина на София. През 2012 г. са обновени тревните масиви и зелени площи. Изградена е автоматизирана поливна система и сондажен кладенец. Подменено е изцяло парковото обзавеждане от пейки. Поставени са каскадни конструкции за зацветяване. През 2011 г. е изградена тематична детска площадка в градината.
Намира се до Народния театър „Иван Вазов” и Софийската градска художествена галерия.


"Докторска градина"

Паркът "Докторска градина" получава названието си по името на намиращия се в него "Докторски паметник", изграден в памет на загиналите медицински работници в Руско-турската освободителна война от 1877 – 1878 г., повечето от които са работили в мисията на Руския Червен кръст и са паднали в сраженията при Плевен, Пловдив, с. Мечка и на връх Шипка.
Намира се между улиците „Оборище“ и „Шипка“, на гърба на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.


Парк "Борисова градина"

"Борисовата градина" е най-големият парк в рамките на град София. В началото на "Борисовата градина" се намира езерото Ариана.
Граници: бул."П. Яворов", бул."Драган Цанков", бул."Евлоги Георгиев"

Обща площ: 581043 дка