Отчети за 2023  г.

 

Месечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Столична община 

Публикувано на 02.03.2023 г.
Отчет за 01.01. – 31.01.2023 г.
     

 

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз и за сметките за чужди средства

Публикувано на 02.03.2023 г.
01.01. – 31.01.2023 г. – КСФ
01.01. – 31.01.2023 г. – РА
01.01. – 31.01.2023 г. – ДЕС
01.01. – 31.01.2023 г. – ДМП
01.01. – 31.01.2023 г. – Чужди средства