Заглавие Дата на публикуване
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на магазин в ж.к. Обеля - 2, с предназначение за стопанска дейност 25.08.2016
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на магазин в ж.к. Обеля - 1, с предназначение за стопанска дейност 25.08.2016
Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, представляваща четвърти етаж от сградата на 59 ОУ 19.08.2016
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение с площ от 15.30 кв.м., находящо се на първия етаж в административната сграда на кметство с. Лозен 19.08.2016
Район Банкя обявявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение с площ от 28.50 кв. м. 17.08.2016
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на апартамент в гр. Сандански 15.08.2016
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на помещения в сграда за комбинат за битови услуги в с. Мрамор, за разполагане на телекомуникационни съоръжения 12.08.2016
Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на 149-то СОУ 12.08.2016
Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем на терени 12.08.2016
Район Нови Искър обявява конкурси за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения за организиране на ученическото столово хранене в училищни сгради в гр. Нови Искър – кв. Курило и кв. Кумарица, с. Негован и с. Чепинци 12.08.2016