Заглавие Дата на публикуване
Район “Младост” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, в район "Младост" 22.03.2019
„ДКЦ XXХ - София” ЕООД, обявява конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, с предназначение за кафене 22.03.2019
"Егида София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти 21.03.2019
Район "Слатина" обявява удължаване на срока за подаване на оферти за конкурса за отдаване под наем на ученически столове и бюфети по обособени позиции 21.03.2019
Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на 25 зарядни станции/50 зарядни точки за електрически превозни средства (на 25 локации) в Столична община 20.03.2019
Район „Красна поляна” продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на свободен - нежилищен имот, терен частна общинска собственост, представляващ преместваем обект за търговия с промишлени стоки 20.03.2019
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект (помещение) в сграда в гр. София, р-н “Студентски”, ж.к. “Младост 1”, кв. 44 20.03.2019
„Метрополитен“ ЕАД - СО, обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първи метродиаметър 20.03.2019
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост, с предназначение за ползване „за търговска дейност“ 19.03.2019
Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 9 (девет) години на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Париж“ № 3, гр. София, представляващ помещение (бивш ресторант) 18.03.2019