Заглавие Дата на публикуване
Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на терени – за поставяне на преместваеми обекти 27.07.2021
Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“ 26.07.2021
„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Обособена част от хале „Мерцедес“ в АП „Дружба” 23.07.2021
Район "Сердика" обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – помещение – лекарски кабинет – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика” 23.07.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 23.07.2021
Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти (терени), със специфично конкурсно условие – за охраняем автопаркинг 22.07.2021
Район „Сердика” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“ – терен с площ 988,00 кв. м. 21.07.2021
Район „Сердика” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“ 21.07.2021
Район „Лозенец“ обявява удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс: "Отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект за бързо хранене и търговия по индивидуален проект" 20.07.2021
„Метрополитен” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи), в 13 бр. метростанции ("Обеля", "Ломско шосе", "Бели Дунав", "Надежда", "Хан Кубрат", "Княгиня Мария-Луиза", "Централна жп гара", "Лъвов мост", "Сердика II ", "НДК", "Европейски съюз", "Джеймс Баучер", "Витоша") от II метролиния на Софийското метро” 19.07.2021