МЦ XXXI - Нови Искър ЕООД обявява търг за отдаване под наем на помещения в сградата на дружеството

ОБЯВА

 

На основание чл. 22, ал. 4 Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по протокол № 58 от 11.02.2010г. на Столичния Общински Съвет и Решение от 16.11.2016 г. на Управителя на дружеството за обявяване на търг за отдаване под наем на ОБЕКТИ - ПОМЕЩЕНИЯ в сградата на МЦ XXXI - Нови Искър, на ул. Искърско дефиле"№121, за СРОК от 36 месеца и при начална тръжна цена, както следва:

1. ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ (оптика), с реална площ от 16 КВ.М., БЛОК А, на първия етаж,

2. ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ (кафе), с реална площ от 32 КВ.М., БЛОК Б, на първия етаж, срещу главния вход на МЦ - начална цена 102 лв. без ДДС.

3. СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ, с реална площ от 32 КВ.М., БЛОК В, на трети етаж, кабинет № 311 - начална цена 102 лв, без ДДС.

4. СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ, с реална площ от 16 КВ.М., БЛОК В, на третия етаж; кабинет № 302 - начална цена 51 лв. без ДДС.

5. СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ, с реална площ от 16 КВ.М., БЛОК В, на третия етаж, кабинет № 303 - начална цена 51 лв. без ДДС.

6. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ, с реална площ 16 КВ.М., блок А, на първи етаж, кабинет 113 - начална цена 51 лв. без ДДС.

7. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ, с реална площ 16 КВ.М., блок А, на първи етаж, кабинет 122 - начална цена 51 лв. без ДДС.

8. ФИТНЕС ЗАЛА, с реална площ 90 КВ.М., блок А, на първи етаж със самостоятелен вход - начална цена 288 лв. без ДДС.

Съгласно решението, огледите могат да бъдат извършвани от 07.12.2016 г. до 21.12.2016 г. от 9.00 - 16.00 часа.

Документация за участие може да се закупи всеки работен ден, считано от 07.12.2016 г. до 21.12.2016 г. , от 9.00 до 16.00 часа на посочения адрес, стая 236 на II етаж, след заплащане на сумата от 80 лева в счетоводството на дружеството

Търгът ще се проведе на 22.12.2016 г. в 12.00 часа в сградата на центъра.

Офертите ще се приемат в стая 236 на II етаж в сградата на центъра, всеки ден от 9.00 до 16.00 часа, до 21.12.2016 г.

06.12.2016