Столична община обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещение в сградата на кметство Горни Богров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА:

"Отдаване под наем за срок от три години на част от имот – публична общинска собственост, помещение с полезна площ 27.83 кв.м., находящо се на втори етаж в сградата на кметство Горни Богров, ул. “Трети март” № 11, район „Кремиковци”."

Начална тръжна месечна наемна цена: 56.00 (петдесет и шест) лева без ДДС.

Депозитна вноска за участие в търга: 112.00 (сто и дванадесет лева) лева .

Търгът ще се проведе на 03.02.2017г. от 14,00 часа в Столичната община, ул. "Париж" № 3, зала 109.

Срок за закупуване на тръжната документация: до 01.02.2017 г.

Тръжните книжа, на стойност 50 лв. без ДДС ще се получават до 01.02.2017 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 - 16.00 часа, в последния ден от месеца и предпразнични дни от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, стая 105, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Телефон за информация: 02-981-35-22
23.12.2016