Заглавие Дата на публикуване
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на сграда, намираща се в с. Панчарево, кв.9, м. Дебело гуно 28.10.2016
Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за 7 години на помещения на първия етаж, част от хирургичния блок 27.10.2016
Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на площи за поставяне на вендинг машини и банкомат 25.10.2016
Район Средец обявява конкурс за отдаване под наем на обект за осъществяване на ученическо столово хранене в сградата на 127 СУ 25.10.2016
Район Средец обявява конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в сградата на 7 СУ 25.10.2016
Първа МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети за общо практикуващи лекари и кухненско помещение 21.10.2016
ДКЦ ХХ - София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на помещение за осъществяване на медицинска помощ - неконкурентна на центъра 21.10.2016
ДКЦ ХХ - София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на кабинети в сградата на дружеството 21.10.2016
Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи - отпадъци с обща маса 6 808.51 т 20.10.2016
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за търговски обекти 18.10.2016