Заглавие Дата на публикуване
Район Люлин открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени и помещения 30.05.2016
Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на 7 бр. магазинни помещения, находящи се в подлез Източна порта на Сердика 27.05.2016
Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет в сградата на 2 СОУ 25.05.2016
Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет в сградата на 26 СОУ 25.05.2016
Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет в сградата на 5 ОУ 25.05.2016
Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет в сградата на 50 ОУ 25.05.2016
Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет в 52 ОУ 25.05.2016
Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет в 86 ОУ 25.05.2016
Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем на терен, намиращ се в м. Юбилейна гора, ул. „Барите” 25.05.2016
Район Надежда обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терен за разполагане на преместваеми обекти 25.05.2016