Заглавие Дата на публикуване
Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терен с площ от 10,58 кв.м 22.06.2016
ДКЦ XII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на площи от 2 кв.м., предназначени за монтиране на кафе-автомати 20.06.2016
МЦ XХХI - Нови Искър ЕООД обявява търг за отдаване под наем на помещения в сградата на центъра 17.06.2016
Район Връбница продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот, за поставяне на преместваеми търговски обекти – павилиони по индивидуални проекти 13.06.2016
ДКЦ XII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещение, с площ от 36.00 кв.м„ за аптека 09.06.2016
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на части от недвижим имот за поставяне на преместваеми търговски обекти – павилиони по одобрен типов проект 09.06.2016
Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - зъболекарски кабинет 08.06.2016
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на общински имоти - помещения в училища 08.06.2016
Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем на терен с площ 250 кв.м. - с. Кътина 07.06.2016
Столична община обявява открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина 06.06.2016