ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007 – 2013

Корекция на река „Суходолска” и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал „Суходол”, район „Овча купел”

Цел на проекта: Подобряване на качеството на живот и повишаване привлекателността на градската среда, чрез създаване на условия за устойчиво и интегрирано развитие Изпълнени дейности: ...

Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв. „Филиповци”, район „Люлин” – II етап

Цел на проекта: Създаване на условия за предотвратяване на свлачищния процес в местност „Кутлина”, кв. „Филиповци”. Изпълнени дейности: В рамките на проекта са изпълнени дейности за...

Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге

Цел на проекта: Подкрепа, популяризиране и увеличаване интереса към туристически атракции на територията на общините София, Своге и Ихтиман. Изпълнени дейности: В рамките на проекта са...