Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв. „Филиповци”, район „Люлин” – II етап

Цел на проекта:
Създаване на условия за предотвратяване на свлачищния процес в местност „Кутлина”, кв. „Филиповци”.

Изпълнени дейности:
В рамките на проекта са изпълнени дейности за силово укрепване на свлачището в м. „Кутлина”, кв. „Филиповци”, район „Люлин”.
Изградени са две подпорни стени, дренажно ребро и съпътстващи мероприятия.
За следене състоянието на ската е инсталирана контролно-измервателна система.

Стойност: 829 783 лв. (100% БФП)

Период на изпълнение:февруари 2010 г. – февруари 2012 г.

21.04.2017