Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики между София и Атина в областта на туризма

Цел на проекта:

  • Доразвиване на сътрудничеството между Столична община и община Атина, чрез обмен на добри практики и създаване на модели за разрешаване на общи проблеми в областта на туризма;
  • Укрепване на административния капацитет на Столична община и община Атина;
  • Създаване на иновативен подход за насърчаване на бизнеса и инвестициите в столична община и община Атина в областта на туризма;
  • Създаване на модели за разрешаване на общи проблеми в областта на туризма и обмен на добри практики за доразвиване на сътрудничеството.

Изпълнени дейности:

  • Извършено е проучване на добри практики в община Атина;
  • Изготвена е Стратегия за развитие на туризма на Столична община;
  • Провеждена е двудневна кръгла маса на тема „Сътрудничество без граници в областта на развитието на туризма”;
  • Проведени са обучения на служителите на Столична община;
  • Създадена е информационна система за обмен на бизнес инициативи между Столична община и община Атина.

Стойност: 233 928 лв. (БФП: 100 %)

Период на изпълнение: април 2009 - октомври 2010 г.

21.04.2017