Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода

Цел на проекта:
Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура чрез създаване на постоянно действаща експозиция на историята на гр. София в три основни направления:

  • Наследството на древността
  • София в традиционните вярвания и изкуството
  • София – столица на България.

Изпълнени дейности:
Реализирани са дейности за адаптация на Централна минерална баня за Музей за история на София.
В рамките на проекта се промени функционалното предназначение на паметника на културата (от градска баня в музей), като напълно се съхрани външният вид, основната функционална схема на разпределението и пространственото въздействие  на централната входна част на басейните. Изградени са експозиционни площи на три нива, хранилища за богатите фондове на музея, наброяващи над 120 000 от всички епохи и исторически етапи от развитието на столицата. В централната част и южното крило са разположени фоайе, експозиционни зали и хранилище, реставрационни работилници и малка административна част. Подпокривното пространство е превърнато в експозиционна зала с мемориален кът на създателите на сградата.
 В ъв вътрешните дворове са обособени музейни зали и туристически информационен център.

Стойност: 6 543 451 лв. (БФП: 5 038 775 лв., собствен принос: 1 504 676 лв.).

Собствен принос за експозиция: 1 299 600 лв.

Период на изпълнение: ноември 2011 г. –  ноември 2013 г.

Брошура

 

20.04.2017