Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства, и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлези на територията на райони „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слатина”, „Витоша” на Столична община

Цел на проекта:
Да се повиши качеството на живот чрез подобряване на физическата среда и прилагане на мерки за устойчиво развитие, безопасни и екологични условия за живот.

Изпълнени дейности:
Рехабилитирани и възстановени са детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства в районите „Подуяне”, „Триадица” и „Слатина” и са довършени два пешеходни подлеза – под бул. „България”, при ж.к. „Бокар” и пешеходен подлез „Изток”, на кръстовище бул. „Ситняково” и бул. „Ботевградско шосе”, към ж.п. гара „Подуяне”.
Реализираните дейности създадоха условия за подобряване на парковата среда –озеленени площи, паркови мебели, детски, спортни съоръжения и достъпна среда в пешеходните подлези.

Стойност: 5 998 817 лв. (БФП: 5 975 398 лв., собствено финансиране: 23 419 лв.)

Период на изпълнение: декември 2009 г. – октомври 2011 г.

21.04.2017