Технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София

Цел на проекта:
Модернизиране на Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София  чрез ремонт и закупуване на ново медицинско оборудване за диагностика и лечение на злокачествени заболявания.

Изпълнени дейности:
1. Доставка и монтаж на високотехнологично медицинско оборудване:

 • Рентгенотерапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия
 • Рентгенотерапевтична система за повърхностна лъчетерапия
 • Дозиметрична апаратура
 • Многослайсен (16 срезов) компютърен томограф
 • Дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти
 • Внедряване на интегрирана информационна система.

2. Строително-ремонтни дейности:

 • Обособяване на помещения за новата апаратура
 • Обособяване на регистратура към новите рентгенови кабинети
 • Ремонт и обособяване на нови санитарни възли в стационара на болницата
 • Оформяне на санитарни възли за хора в неравностойно положение на всеки етаж
 • Оформяне на топла връзка между два от корпусите на болницата
 • Създаване на достъпна среда за хора със специфични потребности
 • Мерки за енергийна ефективност –  фасадна и покривна топлоизолация, подмяна на вътрешната дограма, смяна на отоплителните тела.

Стойност: 5 686 924,72 лв. (БФП: 5 615 838,16 лв., собствено финансиране: 71 086,56 лв.)

Период на изпълнение: януари 2012 г. – май 2015 г.

20.04.2017