"Парково пространство на Национален дворец на културата – възстановяване и обновяване”

Цел на проекта:
Подобряване на физическата и жизнената среда на град София чрез обновяване, възстановяване и модернизация на парковата площ, тротоарите и велоалеите, обновяване на каскадите и фонтаните,  модернизиране на уличното и парково осветление и създаване на устойчива, екологична и безопасна среда за игри, отдих и спорт.

Изпълнени дейности:

  • Възстановяване и обновяване на ВиК мрежите; Реконструкция на фонтан в подлеза на НДК; Обновяване на Каскада № 1, Каскада № 2, Каскада № 3, Каскада № 4, подмяна на плочи и конструкции; Възстановяване на каскадата в детския сектор
  • Възстановяване на парковите настилки; Подмяна на тротоарните настилки по рамкиращата улична регулация и възстановяване на велотрасетата
  • Модернизация на уличното осветление – подмяна на осветителни тела, ремонт и възстановяване на съществуващите стълбове
  • Реконструкция на зелените площи; Изграждане на автоматизирана поливна система за целия парк; Ремонтно-възстановителни работи по елементите на парковото обзавеждане: пейки, кошчета за смет, съдове за аранжиране на растителност
  • Поставяне на две нови автоматизирани обществени тоалетни
  • Изграждане на цялостно видеонаблюдение.

    
Стойност: 11 310 446 лв. (БФП: 10 299 558 лв., собствено финансиране:1 010 887 лв.)

Период на изпълнение: май 2013 г. – май 2015 г.

21.04.2017