Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге

Цел на проекта:
Подкрепа, популяризиране и увеличаване интереса към туристически атракции на територията на общините София, Своге и Ихтиман.

Изпълнени дейности:
В рамките на проекта са реализирани дейности за популяризиране на емблематични туристически обекти на територията на градовете София, Ихтиман и Своге.
Разработени са три туристически пакета с тематични маршрути: „Искри от векове на слава“, „Светци и владетели – закрилници“ и  „Християнският път през вековете“.
Осъществена е кампания за популяризиране на създадения туристически продукт.

Стойност на проекта: 496 220 лв.(БФП: 458 869 лв., собствено финансиране: 37 351 лв.)

Период на изпълнение: март 2013г. - март 2015г.

21.04.2017