Корекция на река „Суходолска” и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал „Суходол”, район „Овча купел”

Цел на проекта:
Подобряване на качеството на живот и повишаване привлекателността на градската среда, чрез създаване на условия за устойчиво и интегрирано развитие

Изпълнени дейности:

  • Корекция на река „Суходолска“:

Корекция на река „Суходолска” е изпълнена от ул. „Брегалница” до ул. „Траян Танев” в кв. „Суходол”.
Извършен е ремонт и реконструкция на елементите на инженерната инфраструктура, които се засягат от корекцията на реката – водопровод, канализация, газификация и телефонизация.
Извършено е озеленяване по двата бряга на реката и по ул. „Стоичко Станиславов”.
Съществуващият дървен пешеходен мост при ул. „Златна есен” е премахнат и на негово място е изградена нова пешеходна стоманена пасарелка.

  • Строително-ремонтни дейности на язовир „Суходол 2”:

Извършен е ремонт на язовирната стена и хидротехническите съоръжения към нея и изградено контролно-измервателно съоръжение.


Стойност на проекта: 1 249 906 лв.(БФП: 983 064 лв., собствено финансиране: 266 842 лв.)

Период на изпълнение: юни 2011 г.- юни 2013 г.

20.04.2017