Столична община обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещение в сградата на кметство Горни Богров

23.12.2016

Столична община обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на приземно помещение с площ 138.31 кв.м., находящо се в сградата на Културен дом – гр. Бухово

19.12.2016

Столична община обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещение (кафе-сладкарница) с площ 139.96 кв.м., находящо се в сградата на кметство Ботунец, ул. Зорница

19.12.2016

Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на помещение - стоматологичен кабинет, находящо се на първия етаж в сградата на 162-ро ОУ Отец Паисий, кв. Ботунец

19.12.2016

Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци с обща маса 1 573.74 т.

16.12.2016

Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обособена площ от 22.40 кв. м. на партерния етаж на болницата, за санитарен магазин

16.12.2016

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терен с площ от 2479 кв.м. за временен открит охраняем паркинг и авторемонтна дейност

16.12.2016

Район Слатина обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в сграда на 109 СОУ Христо Смирненски за дентален кабинет

07.12.2016

МЦ XXXI - Нови Искър ЕООД обявява търг за отдаване под наем на помещения в сградата на дружеството

06.12.2016

Район Панчарево продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за обявен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот, представляващ сграда, намираща се в с. Панчарево, кв. 9, м. Дебело гуно

05.12.2016