Заглавие Дата на публикуване
Спортна София - 2000 ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и работни и продуктивни животни 10.07.2017
ДКЦ VІІ - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения 10.07.2017
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем на свободeн нежилищен имот, ул. Христо Силянов № 142, с площ 388 кв.м., за охраняем автопаркинг 10.07.2017
Пазари Изток ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терен - паркинг на пазар Ситняково 06.07.2017
Район Подуяне обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти 03.07.2017
Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ 27.06.2017
Пета МБАЛ - София EАД обявява таен търг за отдаване под наем на помещение с площ 19.54 кв.м., за санитарен магазин 26.06.2017
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение от 58,91 кв.м. 20.06.2017
Столична община открива конкурс за отдаване под наем на Летен театър „Глобус” и покрит Кафе-бар, заедно със заградено пространство 19.06.2017
Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Летен театър Глобус и покрит Кафе-бар, заедно със заградено пространство 19.06.2017