„Метрополитен” ЕАД съобщава, че прекратява конкурс за отдаване под наем на рекламни елементи

 

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н А       О  Б  Я  В  А  

 

  „Метрополитен” ЕАД – Столична община

Съобщава, че обявеният на 24.11.2017 г. във в-к „Сега” бр. 274 от 24.11.2017 г., на е-страници на „Метрополитен” ЕАД и Столична община  конкурс за отдаване под наем на  обект: „Рекламни позиции за стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи) със сменяеми рекламни изображения   в метростанции на Софийското метро”, с решение на Съвета на директорите на „Метрополитен” ЕАД по Протокол № 18/21.12.2017 г. се прекратява.

На кандидатите, закупили конкурсни документации, сумите ще бъдат възстановени.

 

 

28.12.2017