Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на части от тротоари за разполагане на преместваеми търговски обекти – павилиони, изработени по индивидуален проект, на територията на район „Красна поляна“

СО – район „Красна поляна” на основание Заповед СО15-РД-09-08-115/30.07.2015 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от недвижими имоти – публична общинска собственост, части от тротоари за разполагане на преместваеми търговски обекти – павилиони, изработени по индивидуален проект на територията на район „Красна поляна“, както следва:

1. Общински терен № 11.1 с площ от 12.00 кв. м, находящ се на бул. “Ал. Стамболийски“ и бул. “Вардар“, пред кв. 58, м. "Разсадника – Бежанци", със специфично конкурсно условие на обекта – за продажба на цветя, с начална наемна цена от 10,00 лв., без ДДС за кв. м.

2. Общински терен № 11.2 с площ от 12.00 кв. м, находящ се на бул. “Ал. Стамболийски“ и бул. “Вардар“, пред кв. 58, м. "Разсадника – Бежанци", със специфично конкурсно условие на обекта – за продажба на битова химия, с начална наемна цена от 10.00 лв., без ДДС за кв. м.

3. Общински терен № 11.3 с площ от 12.00 кв. м, находящ се на бул. “Ал. Стамболийски“ и бул. “Вардар“, пред кв. 58, м. "Разсадника – Бежанци", със специфично конкурсно условие на обекта – за продажба на закуски, с начална наемна цена от 10.00 лв., без ДДС за кв. м.

4. Общински терен № 11.4 с площ от 12.00 кв. м, находящ се на бул. “Ал. Стамболийски“ и бул. “Вардар“, пред кв. 58, м. "Разсадника – Бежанци", със специфично конкурсно условие на обекта – за продажба на пакетирани хранителни стоки, с начална наемна цена от 10,00 лв., без ДДС за кв. м.

5. Общински терен № 11.5 с площ от 12.00 кв. м., находящ се на бул. “Ал. Стамболийски“ и бул. “Вардар“, пред кв. 58, м. "Разсадника – Бежанци", със специфично конкурсно условие на обекта – за продажба на цветя, с начална наемна цена от 10.00 лв., без ДДС за кв. м.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение" № 25, от 19.12.2017 г. до 17.01.2018 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – Деловодство от 19.12.2017 г. до 17.01.2018 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация е 120 лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса e 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение" № 25, Заседателна зала, на 18.01.2018 г. от 10.00 часа.

Телефон за връзка 02 9 217 225, 02 9217 241

18.12.2017