Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на сграда, намираща се в с. Панчарево, кв.9, м. Дебело гуно

28.10.2016

Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за 7 години на помещения на първия етаж, част от хирургичния блок

27.10.2016

Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на площи за поставяне на вендинг машини и банкомат

25.10.2016

Район Средец обявява конкурс за отдаване под наем на обект за осъществяване на ученическо столово хранене в сградата на 127 СУ

25.10.2016

Район Средец обявява конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в сградата на 7 СУ

25.10.2016

Първа МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети за общо практикуващи лекари и кухненско помещение

21.10.2016

ДКЦ ХХ - София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на помещение за осъществяване на медицинска помощ - неконкурентна на центъра

21.10.2016

ДКЦ ХХ - София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на кабинети в сградата на дружеството

21.10.2016

Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи - отпадъци с обща маса 6 808.51 т

20.10.2016

Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за търговски обекти

18.10.2016