ДКЦ ХХ - София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на помещение за осъществяване на медицинска помощ - неконкурентна на центъра
На основание чл. 27, ал. 3 от Наредбата за общинските лечебни заведения, управителят на "Диагностично консултативен център XX - София" ЕООД взе решение на 08.11.2016 г. от 11.00 ч., в "ДКЦ ХХ - София" ЕООД, находящ се на бул. "Ген. Стефан Тошев" № 15-17, да се проведе конкурс за определяне на наемател на "помещение за осъществяване на медицинска помощ" - неконкурентна на ДКЦ ХХ, намиращо се на 3 (трети) етаж в сградата, с обща площ 94,13 кв.м.
21.10.2016