ДКЦ ХХ - София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на кабинети в сградата на дружеството
На основание чл. 27, ал. 3 от Наредбата за общинските лечебни заведения, управителят на "Диагностично консултативен център XX - София" ЕООД взе решение на 08.11.2016 г. от 10.00 ч., в "ДКЦ ХХ - София" ЕООД, находящ се на бул. "Ген. Стефан Тошев" № 15-17, да се проведе конкурс за определяне на наемател на следните кабинети в сградата: № 210; № 219; № 230; № 304; № 312; № 313; № 316.
21.10.2016