Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на магазин в ж.к. Обеля - 2, с предназначение за стопанска дейност

25.08.2016

Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на магазин в ж.к. Обеля - 1, с предназначение за стопанска дейност

25.08.2016

Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, представляваща четвърти етаж от сградата на 59 ОУ

19.08.2016

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение с площ от 15.30 кв.м., находящо се на първия етаж в административната сграда на кметство с. Лозен

19.08.2016

Район Банкя обявявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение с площ от 28.50 кв. м.

17.08.2016

Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на апартамент в гр. Сандански

15.08.2016

Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на помещения в сграда за комбинат за битови услуги в с. Мрамор, за разполагане на телекомуникационни съоръжения

12.08.2016

Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на 149-то СОУ

12.08.2016

Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем на терени

12.08.2016

Район Нови Искър обявява конкурси за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения за организиране на ученическото столово хранене в училищни сгради в гр. Нови Искър – кв. Курило и кв. Кумарица, с. Негован и с. Чепинци

12.08.2016