Спортна София - 2000 ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение от 64.10 кв.м. за бирария

15.09.2016

Район Панчарево продължава с 15 дни конкурса за отдаване под наем на терен с площ от 56 кв.м.

15.09.2016

Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за обявен конкурс за отдаване по наем на терени

14.09.2016

Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на кметство с. Желявa

14.09.2016

Район Панчарево удължава с 15 дни обявения конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на терен с площ от 56 кв.м.

07.09.2016

Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на имот, представляващ терен с площ от 1436 кв.м.

07.09.2016

Район Нови Искър удължава с 15 дни провеждането на конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти

07.09.2016

Столична община обявява за пряко отдаване под наем на плувен басейн с прилежащи обслужващи помещения в сградата на 88-мо СОУ

02.09.2016

ДКЦ XIV - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на три кабинета в сградата на дружеството

01.09.2016

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот - лекарски кабинет с обща площ от 17.41 кв.м.

01.09.2016