Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за обявен конкурс за отдаване по наем на терени

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД98-67/10.08.2016 г. на Кмета на Столична община и във връзка с Доклад № РСР16-РД98-9/13.09.2016 г., от дейността на комисия назначена със Заповед № РСР16-РД98-8/13.09.2016 г., в конкурс с предмет „Отдаване под наем на терени - частна общинска собственост, находящи се на територията на СО - район „Сердика"

УДЪЛЖАВАМ

с 15 (петнадесет) дни срока за закупуване на документация и подаване на оферти в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на терени - частна общинска собственост, находящи се на територията на СО - район „Сердика", за: 

   Обект № 1 - терен находящ се на бул. „Ген. Столетов" № 41,43 и 45;
   Обект № 3 - част от терен, находящ се на бул. „История славянобългарска" № 6;
   Обект № 6 - терен находящ се на ул. „Черни лом" № 1 - № 3;
   Обект № 7 - терен находящ се на ул. „Железопътна" без №, п-л I, кв. 37а, м. Орландовци;
   Обект № 8 - терен находящ се на ул. „Ком” ъгъла с ул. "Тайга";
   Обект № 9 - терен находящ се на ул. „Клокотница" №61. 

Условия за участие: съгласно утвърдената от кмета на СО - район „Сердика" конкурсна документация. 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 12.00 ч. на 29.09.2016 г. 

Краен срок за представяне на оферти: до 17.00ч. на 29.09.2016г. в деловодството на СО - район „Сердика", ет. 2, ст. 225.

На 30.09.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на СО - район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария Луиза‘‘ № 88, етаж 4, да се разгледат постъпилите оферти за конкурс с предмет: „Отдаване под наем на терени - частна общинска собственост, находящи се на територията на СО - район „Сердика”.

Цена на конкурсната документация: 120 лв. с ДДС, заплаща се на касата на СО - район “Сердика", гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. и се получава от деловодството – ет. 2, ст. 225. Лице за контакти: Красимир Александров, тел. 931 51 18, 921 80 41. 

*3а всеки отделен обект, се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.

14.09.2016