Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на нежилищен имот - за офис

25.05.2016

Район Слатина обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от сервизно помещение, находящо се в подлез на хотел Плиска, за тоалетна

20.05.2016

Район Нови Искър удължава провеждане на конкурс за отдаване под наем на реална част от поземлен имот в с. Доброславци

19.05.2016

Район Овча купел удължава срока за подаване на оферти за обявен конкурс за помещение, находящо се в сградата на района

19.05.2016

Район Възраждане удължава срока за подаване на оферти с 15 дни на обявен конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

19.05.2016

Район Подуяне удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на Магазин № 3

18.05.2016

Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци с обща маса 2 259.455 т

14.05.2016

Район Панчарево продължава с 15 дни обявения конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на едноетажна сграда за книжарница

11.05.2016

ДКЦ XII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на обособено еднопространствено помещение за кафе

11.05.2016

Район Надежда удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на едноетажна сграда с предназначение за търговска дейност с нехранителни стоки

04.05.2016