Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, апартамент № 3, находящ се на ул. „Врабча” № 2

09.12.2010

Район „Панчарево” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост

02.12.2010

Солична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в училищната сграда на 32-ро СОУ „Климент Охридски”, район „Възраждане”

30.11.2010

Район "Люлин" обявява публично оповестени неприсъствени конкурси с предмет отдаване под наем на обекти - частна общинска собственост

29.11.2010

Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обекти, находящи се в с.Кривина, ул.”Демокрация” №2

25.11.2010

Столична община удължава срока за закупуване на тръжни книжа за участието в търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, апартамент № 3, находящ се на ул. „Траянови врата” № 5, ет.2, район „Триадица”

24.11.2010

Район „Илинден" обявява конкурс за отдаване под наем на терен частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Илинден", представляващ терен, кв.15, за паркинг

24.11.2010

Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламни елементи

22.11.2010

Район "Триадица" обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр.София, ул.”Славовица” – зад 29-та поликлиника, ж.к.”Гоце Делчев”

19.11.2010

Район "Триадица" обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на свободно нежилищно помещение - частна общинска собственост, намиращо се в Район “Триадица”, кв.”Иван Вазов”, ул.”Д-р Стефан Сарафов” №7

19.11.2010