Солична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в училищната сграда на 32-ро СОУ „Климент Охридски”, район „Възраждане”
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. “Московска” № 33

ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
по чл..14 , ал.2 от ЗОС за:


"Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет с площ - 21.34 кв.м., находящо се на първи етаж в училищната сграда на 32-ро СОУ „Климент Охридски”, ул. ”Софроний Врачански” №6  /бул. ”Христо Ботев” № 63, район „Възраждане”"


Конкурсната документация на стойност 60.00 лв./с ДДС/ се закупува от Столична община - дирекция „Обществени поръчки и концесии” - ул. ”Париж № 3, ст.208, всеки работен ден от 10.30 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10.30 до 12.00 часа до 04.01.2011 г.

Начална месечна наемна цена - 240.00 лв. месечно /без ДДС/ .

Депозитна вноска за участие в конкурса е 220.00 лв.

Конкурсът ще се проведе на 05.01.2011г. от 10.00 часа на ул.“Московска” №33.

Адрес и телефон за информация: гр.София ул. ”Париж” № 3, ст.208
Тел. 981 35 22, 9377 304

30.11.2010