Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламни елементи
Столична община
ул. “Московска” № 33
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ ЗА:


"Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламни елементи, съгласно одобрена от главния архитект на Столична община Схема за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община, разделени в две групи- „А” и „Б” от по 10 пакета.

Началната конкурсна цена за всеки един от пакетите в група „А” е както следва:

А1 - 14 168 лв.
А2 -   9 800 лв.
А3 - 13 828 лв.
А4 -   8 980 лв.
А5 - 15 220 лв.
А6 -   8 824 лв
А7 - 14 424 лв.
А8 -   9 252лв.
А9 - 14 512 лв.
А10 -  9 652лв.

Началната конкурсна цена за всеки един от пакетите в група „Б” е както следва:

Б1 – 29 322 лв.
Б2 – 25 074 лв.
Б3 – 27 945 лв.
Б4 – 26 334 лв.
Б5 – 28 926 лв.
Б6 – 24 462 лв.
Б7 – 24 558 лв.
Б8 – 28 008 лв.
Б9 – 26 910 лв.
Б10- 27 702 лв.

Гаранцията за участие за всеки един от пакетите в група „А” е както следва:

А1 - 86 000 лв.
А2 - 59 000 лв.
А3 - 83 000 лв.
А4 - 54 000 лв.
А5 - 92 000 лв.
А6 - 53 000 лв.
А7 - 87 000 лв.
А8 - 56 000 лв.
А9 - 88 000 лв.
А10- 58 000 лв.

Гаранцията за участие за всеки един от пакетите в група „Б” е както следва:

Б1 - 176 000 лв.
Б2 - 151 000 лв.
Б3 - 168 000 лв.
Б4 - 159 000 лв.
Б5 - 174 000 лв.
Б6 - 147 000 лв.
Б7 - 148 000 лв.
Б8 - 169 000 лв.
Б9 - 162 000 лв.
Б10-167 000 лв.

Срок за подаване на оферти- пакет „А”- до 10.01.2011 г.

Срок за подаване на оферти- пакет „Б”- до 11.01.2011 г.

Публично оповестеният конкурс за пакет „А” ще се проведе ул. „Московска” № 33, ет. 1, зала Тържествена от 10.00 часа на 11.01.2011 г.

Публично оповестеният конкурс за пакет „Б” ще се проведе ул. „Московска” № 33, ет. 1, зала Тържествена от 10.00 часа на 12.01.2011 г.

Конкурсните книжа, на стойност 500 лв. без ДДС за всяка една от групите- „А” и „Б” ще се получават от 25.11.2010 г. до 6.1. 2011 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 - 16.00 часа., в петък и последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, етаж ІІ, стая 208, след заплащането им в стая 207 на ул. „Париж” 1.

Телефон за информация 981-35-22.

22.11.2010