Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, апартамент № 3, находящ се на ул. „Врабча” № 2

Столична община

 

Продажба на имот - частна общинска собственост, апартамент № 3, находящ се на ул. „Врабча” № 2, вх. А, на първи етаж над магазините на сградата, район „Оборище” със застроена площ 76.85 кв.м.

Начална тръжна цена - 190 000 /сто и деветдесет хиляди/ лева.

Депозитна вноска за участие в търга 19 000 /деветнадесет хиляди / лв.

Търгът ще се проведе на 21.01.2011 г. от 14:00 часа на ул. “Московска” 33, етаж 2, зала 2.

Тръжните книжа, на стойност 150 лв. с ДДС, ще се получават до 18.01.2011 г., всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 - 16:00 часа., в петък и последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа на ул. “Париж” 3, етаж ІІ, стая 208, след заплащането им в стая 207 на ул. „Париж” 1.

Телефон за информация: 981 35 22.

09.12.2010