ПРИКЛЮЧИЛИ  ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2007 – 2013

Подобряване на регионалните политики за финансово независими и устойчиви креативни бизнес инкубатори - In Compass

29.01.2018

Иновационни политики за активно стареене - Inn.O.V.Age

29.01.2018

Ефективно интегриране на устойчиви енергийни политики за постигане на ниско-карбонова икономика - LEAP

29.01.2018

Многоезичието в градските общности – интеграция и различие за Европа - LUCIDE

29.01.2018

Среща на културите между редовете - Meeting Cultures between the Lines

29.01.2018

Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между предприятията - MESSE

29.01.2018

Разработване на мерки и стратегии за проектиране на енергийно ефективни сгради - MILD HOME

29.01.2018

Отворени градове - Отворени градове и конкурентните предимства на многообразието - OPEN Cities

29.01.2018

Капитализиране на партньорски инициативи за развитие на услугите за управление на мобилността - PIMMS CAPITAL

29.01.2018

Трансфер на партньорски инициативи за развитие на услугите за управление на мобилността - PIMMS Transfer

29.01.2018

— 10 Елементи на страница
Показване на 11 - 20 от 35 резултата.