ДКЦ ХII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот - частна общинска собственост за поставяне на рекламни табели

12.09.2015

Район Панчарево продължава с 15 дни срока за подаване на оферти зa участие в конкурс зa отдаване под наем за срок от 5 години на терен зa разполагане на павилион, площ 12 кв. м., с. Железница

10.09.2015

Район Илинден обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10 г. на терени общинска собственост за разполагане на преместваеми съоръжения (павилиони)

09.09.2015

Район Сердика, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост - терен и помещения, намиращи се на територията на района

09.09.2015

Район Красно село удължава с 15 дни срока за подаване на оферти зa участие в конкурс - отдаване под наем за срок от 5 години на свободен нежилищен имот, с площ 22,10 кв. м., представляващ магазин, ул. „Дамян Груев" № 8а

09.09.2015

Район Надежда, удължава срока за прием на конкурсни документи за отдаване под наем на имоти – помещения за срок от 10 години

09.09.2015

Район Сердика, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост - терени, намиращи се на територията на района

09.09.2015

Район Връбница продължава конкурс за отдаване под наем на терени - частна общинска собственост за срок от 5 години

08.09.2015

Район Слатина удължава с 15 дни срока за подаване на оферти зa участие в конкурс - отдаване под наем на обособена част от сервизно помещение, находящ се на бул. Цариградско шосе, подлез на хотел Плиска

02.09.2015

Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти представляващи 6 бр. помещения, находящи се в с. Световрачане, с. Негован, с. Кубратово

31.08.2015