Район Илинден обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10 г. на терени общинска собственост за разполагане на преместваеми съоръжения (павилиони)
В изпълнение на решение № 460 по протокол № 85,т.39/09.07.15г. на Столичен общински съвет и Заповед № СО15-РД-09-08-121/11.08.2015г. на кмета на Столична община,
     
Район „Илинден”

обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10г. на обособени части от имоти-терени общинска собсвеност, за разполагане на преместваеми съоръжения /павилиони/ по одобрени от Главния архитект на София схеми за поставяне на територията на район „Илинден”,представляващи:
   
ПОЗИЦИЯ 1. Обособена част от терен с площ от 9.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания и търговия по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 2. Частта от имота попада в УПИ І на кв.10 от действащия ЗРП на м. НПЗ „Захарна фабрика”, кв. „Захарна фабрика“, до бл. 48А – дом за ветерани на културата. Начална конкурсна наемна цена- 7.00 лв./кв.м. без ДДС
   
   
ПОЗИЦИЯ 2. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 3. Частта от имота попада в УПИ І от кв.9 на м. НПЗ „Захарна фабрика”, кв. „Захарна фабрика, бул. „Сливница“, свободна асфалтирана част пред бл.130. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС
   
ПОЗИЦИЯ 3. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 4. Частта от имота попада в кв.1 на м. „Западен парк”, бул. „Сливница“, свободна тротоарна част пред вход за „Западен парк“. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС
   
ПОЗИЦИЯ 4. Обособена част от терен с площ от 4.60 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 5. Частта от имота се намира в ж.к. „Света Троица“, ул. „Щросмайер“ и попада на тротоар до УПИ І на кв. 859 от м. „Вълчо Иванов - север” - свободна част пред бл.365. Начална конкурсна наемна цена- 8.00 лв./кв.м. без ДДС
   
ПОЗИЦИЯ 5. Обособена част от терен с площ от 5.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 9. Частта от имота се намира в ж.к. „Света Троица“, ул. „Щросмайер“ и попада на тротоар до УПИ І на кв. 841 от м. „Вълчо Иванов - север” - свободна част в близост до бл.371, след спирката на автобуси с №№ 77 и 82. Начална конкурсна наемна цена- 8.00 лв./кв.м. без ДДС.
   
ПОЗИЦИЯ 6. Обособена част от терен с площ от 8.00 кв.м. за поставяне на 2 броя нови павилиони по типов проект представляващи: 1 бр. павилион /2 х 2 м./ за печатни издания и 1 бр. павилион /2 х 2 м./ за търговия. Разполагането на съоръженията е съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 12. Частта от имота попада в УПИ ІІ на кв. 27 от м. „Разсадника -Бежанци”, бул. „Сливница“ и ул. „Чавдарица“, в близост до ТЦ „Илинден“, тротоар преди автобусна спирка – посока „Центъра“. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.
   
ПОЗИЦИЯ 7. Обособена част от терен с площ от 60.00 кв.м. за поставяне на 3 броя нови павилиони (5х4м.) по типов проект за търговска дейност, съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 13. Частта от имота се намира в ж.к. „Света Троица“, ул. „Габрово“ и попада до УПИ І на кв. 49 от м. „Вълчо Иванов - север” - свободна част пред бл.380. Начална конкурсна наемна цена- 4.00 лв./кв.м. без ДДС.
   
ПОЗИЦИЯ 8. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 14. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Божурище“ и попада на тротоар след спирката на автобус № 77 посока – „Централна гара“, до УПИ І на кв. 36 от м. „Разсадника - Бежанци”. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.
   
ПОЗИЦИЯ 9. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 15. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ и попада на тротоар след спирката на трамвай № 3 посока – „Захарна фабрика“, при УПИ І на кв. 30 от м. „Разсадника - Бежанци”. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.
   
ПОЗИЦИЯ 10. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 16. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Насте Стоянов“ и ул. „Цар Иван Александър“ и попада на тротоар в близост до бл. 145А, в УПИ ІІ на кв. 10а от м. „Разсадника - Бежанци”. Начална конкурсна наемна цена- 8.30 лв./кв.м. без ДДС.
   
ПОЗИЦИЯ 11. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 20. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Коньовица“ и попада на тротоар пред III-та ГОБ, в УПИ ІІІ на кв. 41 от м. „Разсадника - Бежанци”. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.
   
ПОЗИЦИЯ 12. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 21. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ и ул. „Дебелец“ и попада в УПИ І на кв. 4 на м. „Разсадника - Бежанци”. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.
   
ПОЗИЦИЯ 13. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 22. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ и попада на тротоар преди спирката на трамвай № 3 посока –„Захарна фабрика“ до УПИ І на кв.8 от м. „Разсадника - Бежанци”. Начална конкурсна наемна цена- 8.31 лв./кв.м. без ДДС.
   
Гаранция за участие в размер на 100лв. внесени в касата на район „Илинден“, ет.4,стая 418 - срок за внасяне до 16ч. на 09.10.2015 г.
   
Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00 ч.на 09.10.2015 г. от район „Илинден“, служба “АИО“, деловодство.
   
Краен срок за подаване на офертите – до 17.00 ч. на 09.10.2015 г., включително в служба „АИО“ -деловодство на район „Илинден“, гр.София, кв.“ Захарна фабрика“ , бл.51А, вх.Б.
   
Провеждане на конкурса на 12.10.15 г. от 10 ч., стая 421, ет.4 в сградата на район „Илинден“, гр.София, кв.“Захарна фабрика“ бл.51А,вх.Б.
   
Цена на конкурсни книжа - 50 лв./без ДДС/.
   
Информация на тел.439 73 47 и 439 73 48.
09.09.2015