Район Връбница продължава конкурс за отдаване под наем на терени - частна общинска собственост за срок от 5 години

Столична община - Район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № С015-РД-09- 08-74/22,06.2015г. на Кмета на Столична община продължава конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти частна общинска собственост.
   
I. Предмет на конкурса - отдаване под наем на терени - частна общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти изпълнени по одобрени общински типови проекти и прототипи за срок от 5 години.
   
1. Терен с площ 13,35 кв.м. за разполагане на павилион №1, съгласно утвърдена Схема №8, находящ се в ж.к. „Връбница-1до бл. 501 с предназначение за продажба на плодове и зеленчуци
Начална наемна цена - 5,50 лв./кв.м. - 73,43 лв. за месец без ДДС
   
2. Терен с площ 9,60 кв.м. за разполагане на павилион №2, съгласно утвърдена Схема №8, находящ се в ж.к. „Връбница-1“, до бл.501 с предназначение за услуги
Начална наемна цена - 6,50 лв./кв.м. - 62,40 лв. за месец без ДДС
   
3. Терен с площ 9,60 кв.м. за разполагане на павилион №3, съгласно утвърдена Схема №8, находящ се в ж.к. „Връбница-1", до бл. 501 с предназначение за продажба на цветя
Начална наемна цена - 6,50 лв./кв.м. - 62,40 лв. за месец без ДДС
   
5. Терен с площ 11,48 кв.м., за разполагане на павилион №1, съгласно утвърдена Схема №12, находящ се в ж.к. „Връбница-1бл. 508 с предназначение за продажба на цветя
Начална наемна цена - 5,80 лв/кв.м. - 66,58 лв. за месец без ДДС
   
6. Терен с площ 13,35 кв.м. за разполагане на павилион №2, съгласно утвърдена Схема №12. находящ се в ж.к. „Връбница-1", бл. 508 с предназначение за продажба на алкохол и цигари
Начална наемна цена - 5,50 лв/кв.м. - 73,42 лв за месец без ДДС
   
7. Терен с площ 6,48 кв.м. за разполагане на павилион №3, съгласно утвърдена Схема №12, находящ сс в ж.к. „Връбница-1бл.508 с предназначение за продажба на вестници и списания
Начална наемна цена - 8,00 лв/кв.м. - 51,84 лв за месец без ДДС
   
8. Терен с площ 11,48 кв.м. за разполагане на павилион №1, съгласно утвърдена Схема №13, находящ се в ж.к. „Връбница -1", бл. 510 с предназначение за продажба на цветя
Начална наемна цена - 5,80 лв/кв.м. - 66,58 лв за месец без ДДС
   
9. Терен с площ 13,35 кв.м. за разполагане на павилион №2, съгласно утвърдена Схема №13, находящ се в ж.к. „Връбница-1", бл. 510 с предназначение за продажба на обредни стоки
Начална наемна цена - 5,50 лв/кв.м. - 73,42 лв за месец без ДДС
   
10. Терен с площ 6,48 кв.м, за разполагане на павилион №3, съгласно утвърдена Схема № 13, находящ се в ж.к. „Връбница-1", бл. 510 с предназначение за услуги
Начална наемна цена -8,00 лв/кв.м. - 51,84 лв за месец без ДДС
   
11. Терен с площ 9,60 кв.м. за разполагане на павилион №1, съгласно утвърдена Схема №20, находящ се в ж.к. „Връбница-1", ул. „Алеко Богориди“, м/у бл. 528 и бл. 530 с предназначение за продажба на промишлени стоки
Начална наемна цена - 6,50 лв/кв.м. - 62,40 лв за месец без ДДС
   
12. Терен с площ 9,60 кв.м. за разполагане на павилион №2, съгласно утвърдена Схема №20, находящ се в ж.к. „Връбница-1ул. „Алеко Богориди“, м/у бл. 528 и бл. 530 с предназначение за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.
Начална наемна цена - 6,50 лв/кв.м. - 62,40 лв лева за месец без ДДС
   
13. Терен с площ 6,48 кв.м. за разполагане на павилион №3, съгласно утвърдена Схема №20, находящ се в ж.к. „Връбница-1", ул. „Алеко Богориди“, м/у бл. 528 и бл. 530 с предназначение за услуги.
Начална наемна йена - 8,00 лв/кв.м. - 51,84 лв за месец без ДДС
    
Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО - район „Връбница", бул. „Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 18.09.2015г.
   Цена на конкурсната документация 60,00 лв. /с включен ДДС/.
   Гаранция за участие в конкурс 100.00 /сто лева/ с вкл. ДДС.
Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 23.09.2015 г. в сградата на район „Връбница", стая № 102.
   
II. Разглеждане и оценяване на предложенията в сградата на район "Връбница", стая № 402.
   
   На 24.09.2015г. от 10.30 часа-схема №8 - обекти - 1; 2; 3;
   На 24.09.2015г. от 14.00 часа-схема № 12-обекти-5; 6; 7;
   На 25.09.2015г. от 10.30 часа-схема № 13 -обекти -8; 9; 10;
   На 25.09.2015г. от 14.00 часа-схема № 20-обекти - 11; 12; 13;

   
   Телефон за връзка: 02/495-77-54;53.

08.09.2015