Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, предназначено за лекарски кабинет в здравната служба в с. Железница, район „Панчарево”

29.04.2010

"Втора МБАЛ - София ЕАД" обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелно обособени помещения, находящи си в сградата на болницата

26.04.2010

Столичната община обявява търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, Блок 84, ж.к. „Красна поляна”, заедно с мястото върху който е изграден

26.04.2010

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, публична общинска собственост, предназначен за разполагане на цифрова станция, находящ се кв. Суходол, в сградата на Кметството

23.04.2010

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен терен, ЧОС, находящ се ж.к. Овча купел 1, предназначено за паркинг

23.04.2010

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на обособено помещение предназначено за спортна дейност, находящо се в сградата на: 149 СОУ “Ив. Хаджийски” в ж.к. Овча купел

23.04.2010

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на обособено помещение предназначено за спортна дейност, находящо се в сградата на 88 СОУ “Д. Попниколов” в ж.к.Овча купел

23.04.2010

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на обособено помещение предназначено за бюфет-кафе, находящо се в сградата на общинската администрация на район "Овча купел"

23.04.2010

Район “Надежда” обявява конкурс за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост на територията на район “Надежда“, помещение в трафопост до бл.42 , ж.к. Свобода

12.04.2010

Район “Триадица”- СО обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост - поземлен имот, представляващ терен с площ 393 кв.м., находящ се в гр. София, район “Триадица”, м. “Южен парк”, за паркинг.

08.04.2010