Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на обособено помещение предназначено за спортна дейност, находящо се в сградата на 88 СОУ “Д. Попниколов” в ж.к.Овча купел
Столичната община - район "Овча купел"
 

На основание Заповед на Кмета на Столична община № РД-09-08-20/31.03.2010 год. обявява конкурс за: Oтдаване под наем на обособено помещение предназначено за спортна дейност, находящо се в сградата на 88 СОУ “Д. Попниколов” в ж.к.Овча купел с площ 392.40 кв.м. и минимална цена на кв.м. – 1.30лв. без ДДС.

Цена на конкурсни книжа за участие – 60 лв.вкл ДДС.

Конкурсната документация се получава в стая № 9, ет. 1в сградата на района - бул. “Цар Борис III” No 136В до 16.00 ч. на 21.05.2010 год., включително.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 28.05.2010 год.

 

ЗА КМЕТ:
/Янко Василев/

23.04.2010