"Втора МБАЛ - София ЕАД" обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелно обособени помещения, находящи си в сградата на болницата
"Втора МБАЛ - София'' ЕАД, гр. София,
бул "Христо Ботев" 120, тел. 02/ 9158500,
 

обявява конкурс за отдаване под наем на:

  • Самостоятелно обособено помещение за продажба на медицински пособия и др. подобни стоки, с площ от 18 /осемнадесет/ кв. м, находящо на партерния етаж в сградата на болницата.

Срок за наемане: 3 год..
Начална конкурсна цена: 330 лв./месец.
Депозит за участие: 50 лв.
Конкурсна документация: 30 лева, която се получава след закупуване от деловодството на "Втора МБАЛ - София" ЕАД.
Време за оглед - след закупуване на документация с предварителна заявка.
Краен срок за подаване на предложения: 14 дни след публикуване на обявата.
Ред за провеждане на конкурса и изисквания към участниците: съгласно документацията;

  • Кабинет за общопрактикуващ лекар с площ от около 18 кв.м., находящ се на 2-ри етаж от сградата на болницата.

Срок за наемане: 3 год.
Начална конкурсна цена: 80 лв./месец.
Депозит за участие: 50 лв.
Конкурсна документация: 30 лева, която се получава след закупуване от деловодството на "Втора МБАЛ - София" ЕАД.
Време за оглед - след закупуване на документация с предварителна заявка.
Краен срок за подаване на предложения: 14 дни след публикуване на обявата.
Обектът задължително се използва като кабинет за общопрактикуващи лекар; ще се дава предимство на предложения за наемане от двама общопрактикуващи лекари, които работят на две смени.
Ред за провеждане на конкурса и изисквания към участниците: съгласно документацията;

  • Стоматологичен кабинет, с площ от около 20 кв.м., находящ се на 2-ри етаж от сградата на болницата, със съдържащото се оборудване.

Срок за наемане: 3 год.
Начална конкурсна цена: 400 лв./месец.
Депозит за участие: 50 лв.
Конкурсна документация: 30 лв., която се получава след закупуване от деловодството на "Втора МБАЛ - София" ЕАД.
Време за оглед - след закупуване на документация с предварителна заявка.
Краен срок за подаване на предложения: 14 дни след публикуване на обявата.
Обектът задължително се използва за стоматологичен кабинет.
Ред за провеждане на конкурса и изисквания към участниците: съгласно документацията;

  • Площи за ползване за поставяне на автомат за продажба на печатни изделия, по около 1,5 кв.м., на партерен етаж от сградата на болницата.

Срок за наемане: 3 год.
Начална конкурсна цена: 100 лв./месец.
Депозит за участие: 30 лв.
Конкурсна документация: 10 лева, която се получава след закупуване от деловодството на "Втора МБАЛ - София" ЕАД.
Време за оглед - след закупуване на документация с предварителна заявка.
Краен срок за подаване на предложения: 14 дни след публикуване на обявата.
Ред за провеждане на конкурса и изисквания към участниците: съгласно документацията.

26.04.2010