Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на обособено помещение предназначено за спортна дейност, находящо се в сградата на: 149 СОУ “Ив. Хаджийски” в ж.к. Овча купел
Столичната община - район "Овча купел"
 

На основание Заповед на Кмета на Столична община № РД-09-08-19/31.03.2010 год. обявява конкурс за отдаване под наем на: Oбособено помещение предназначено за спортна дейност, находящо се в сградата на: 149 СОУ “Ив. Хаджийски” в ж.к. Овча купел с площ 140.00 кв.м. и минимална цена на кв.м. – 1.30 лв. без ДДС.

Цена на конкурсни книжа за участие – 60 лв. вкл ДДС.

Конкурсната документация се получава в стая № 9, ет. 1в сградата на района - бул. “Цар Борис III” No 136В до 16.00 ч. на 21.05.2010 год., включително.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 28.05.2010 год.

 

ЗА КМЕТ:
/Янко Василев/

23.04.2010