Oбява за обществен достъп до информация: Инвестиционно предложение за разширение на метрото в София, изграждане на ІІІ метродиаметър

О Б Я В А  за обществен достъп до информация   Относно:  Инвестиционно предложение за разширение на метрото в София, изграждане на ІІІ метродиаметър – „Депо Ботевградско...

Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект за изграждане и рехабилитация на транспортна инфраструктура за периода 2013-2016 г.

Уважаеми съграждани, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг,...