Информация за преценка на необходимосттa от извършване на ОВОС - Изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства от обект: „ПЪТ ІІ-18“ СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – ЗАПАДНА ДЪГА“ ОТ КМ 0+780 ДО КМ 6+308.17”

За обект: „Софийски околовръстен път от км 59+400 до км 6+310 – разширение и реконструкция, и изместване на съоръжения на съществуващата инфраструктура” има издадено Решение № 34-ПР/27.09.2010 г. на Министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което се постановява да не се извършва ОВОС. 

Информация за преценка на необходимосттa от извършване на ОВОС 

Приложение 1: Регистър на засегнатите имоти 

Приложение 2: Кординатен регистър 

Приложение 2: Ситуация на обекта

07.06.2013