Областният управител на област София съобщава за процедура по отчуждаване на част от имот - частна собственост за изграждане на обект: Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга, участък от км 42+800 (пътен възел Младост) до км 44+720

СЪОБЩЕНИЕ

Областният управител на област София, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост, съобщава на заинтересованите страни, че е започнала процедура по отчуждаване на част от имот - частна собственост, за задоволяване на държавна нужда, за изграждане на обект: „Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга”, участък от км 42+800 (пътен възел „Младост”) до км 44+720 (край на участъка в строителството). Имотът се намира в землището на гр. София, район „Витоша”.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имота се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на Областния управител на област София, която ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

21.07.2015