Какво правим ние

Новини

18.12.2018
През 2019 г. специален приоритет в Програма „Култура“ е изграждането на „културни мостове“ към успелите български творци

Това каза доц. д-р Тодор Чобанов – зам.- кметът на София по направление Култура, образование, спорт и превенция на зависимости ...

17.12.2018
Над 19 млн. лв. се инвестират в строителство и модернизация на 15 детски градини на територията на Столична община

С други 9,5 млн. лв. ще бъдат изградени разширения на 11 столични училища ...

17.12.2018
Фандъкова: "Извършваме най-мащабната модернизация на подземния и надземния градски транспорт от десетилетия"

Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представянето на проекта за бюджет на София за 2019 година ...

Назад

Конкурс "Да украсим София за Коледа"

Кампания на Столична община
„Да украсим София за Коледа”

 

ТРАДИЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ВЪНШНА ПРАЗНИЧНА УКРАСА НА СГРАДА, БАЛКОН, ДВОР И МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 

КАМПАНИЯТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ от 1-ви ДЕКЕМВРИ 2017 г. до 15-ти ЯНУАРИ 2018 г.

Изпращайте до 3 снимки с Вашата украса на имейл адрес: ukrasi_sofia@mail.bg, най-късно до 15-ти януари 2018 г. Необходимо е да бъдат посочени трите имена на участника/име на организацията, адрес на украсения обект и координати за връзка.
На страницата във Фейсбук „ДА УКРАСИМ СОФИЯ ЗА КОЛЕДА” ще бъдат публикувани относимите към кампанията фотографии.
Трима от авторите (собствениците) на украсата, събрала най-много харесвания, ще получат парични награди:
ПЪРВА НАГРАДА  1 200 (ХИЛЯДА И ДВЕСТА) ЛЕВА
ВТОРА НАГРАДА 
600 (ШЕСТСТОТИН) ЛЕВА
ТРЕТА НАГРАДА
 – 300 (ТРИСТА) ЛЕВА
Класирането се осъществява въз основа на броя харесвания на снимка от изпратените на имейл адрес: ukrasi_sofia@mail.bg и публикувани до 3 (три) снимки за участник. Валидни за класирането са получените харесвания на снимката до 24.00 часа на 15-ти януари 2018 г.
В конкурса могат да участват организации или физически лица, навършили 18 години.
Победителите ще бъдат обявени във Фейсбук страницата „ДА УКРАСИМ СОФИЯ ЗА КОЛЕДА” след приключване на конкурса. Наградите на победителите ще бъдат връчени до 30-ти януари 2018 г.

Р Е Г Л А М Е Н Т
НА КОНКУРСА „ДА УКРАСИМ СОФИЯ ЗА КОЛЕДА”

1. Организатор:
Столична община, чрез Дирекция „Култура”.
 
2. Цел на конкурса:
Да поощри усилията на организации и граждани да придадат празничен облик на София по повод Коледните празници със собствена външна украса.

3. Условия на конкурса:
Конкурсът е за външна коледна украса, представена за участие в конкурса от нейния/нейните собственик/собственици чрез снимка/снимки, до 3 броя за украса, на имейл:  ukrasi_sofia@mail.bg.
Украсата трябва да е монтирана на външни пространства – фасади на сгради, дворни пространства, балкони и др., на територията на Столична община, при спазване на съществуващата нормативна уредба.
Изпратените от участниците в конкурса снимки се публикуват на Фейсбук страница: „Да украсим София за Коледа” от организатора на конкурса.

4. Право на участие:
В конкурса могат да участват организации и граждани, навършили 18 години.

5. Срокове:
Сроковете за началото и края на конкурса се определят от Организатора на конкурса в зависимост от началната и крайната дата на Кампанията за украсяване на София и се публикуват на електронната страница на Столична община и на страницата във Фейсбук „Да украсим София за Коледа”.

6. Класиране на участниците:
Класирането на участниците става въз основа на броя на харесвания на снимките на украсата от посетителите на Фейсбук страницата „Да украсим София за Коледа”, изразени чрез натискане на бутон „Харесвам”.
Първите трима участници, събрали най-много харесвания от посетителите на страницата, получават парични награди съгласно т. 7 – Награден фонд, не по-късно от 30 януари на следващата година.

7. Награден фонд:
Общ награден фонд: 2100 (две хиляди и сто) лева:
1-ва награда – 1 200 (хиляда и двеста) лева;
2-ра награда – 600 (шестстотин) лева;
3-та награда – 300 (триста) лева.

ПЛАКАТ