ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРИ И РАДИАЦИОННО ЗАМЪРСЯВАНЕ

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
  • Премахване на опасни дървета и клони от тротоари, булеварди, улици, паркове, градини, опасно надвиснали предмети от покривни конструкции, спазвайки законовите разпоредби на Столична община.
  • Обезопасяване на рекламни пана, билбордове, мантинели, метални и тръбно-решетъчни прегради, откраднати и повредени метални шахти и капаци на отводнителната канализация при спирки на масовия градски транспорт, подлези, надлези, улични платна, метростанции, пешеходни зони и др. и докладват за предприетите решения за възстановяване.
  • Дейности по отстраняване, възстановяване и укрепване на паднали и наклонени пътни знаци, светофарни уредби, видеокамери, предпазни ограждения и парапети на мостове, подлези, надлези и др.
  • Дейности по ликвидиране на аварии и инциденти, свързани с химически и опасни вещества.
  • Дейности по издирване  и спасяване на хора в планински терени. Екипите се мобилизират по искане на кмета.
  • Дейности, свързани с евакуация на хора при възникване на бедствия, аварии и терористични актове.
  • Провеждане на спасителни дейности и мероприятия за спасяване на хора, застрашени от наводнение.
  • Провеждане на отводнителни дейности на наводнени детски и учебни заведения, детски площадки, сгради общинска собственост, домове за деца и възрастни хора, улични платна, запушени шахти,  жилища на граждани, подмостови пространства и други обекти от критичната инфраструктура.
  • Съдействие и помощ на органите на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Национална служба за охрана (НСО), Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), Столична дирекция пожарна безопастност  и защита на населението (СДПБЗН), отдел „Пътна полиция” на СДВР и дирекциите на Столична община при осигуряване и провеждане на масови мероприятия, охрана на обществения ред и сигурност и при възникване на пожари в жилища, налагащи евакуация на хора и при горски пожари.
  • Извършва проверки за изправността на съоръженията, монтирани на детски площадки, премахва опасно стърчащи предмети и др. детайли на площадките.
ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ
 Аварийно-спасителни автомобили   Високопроходими автомобили 
 Пътнически автомобил  Ремаркета 
 Носими електрогенератори   Моторни помпи
 Ел. помпи - потопяеми   Плаваща помпа
 Моторни триони  Моторен бетонциркуляр 
 Ел. флекс - големи   Ел. флекс - малки
 Ударна бормашина  Акумулаторен перфоратор
 Тирфор  Лодки с извънбордови двигатели
 Геофон  Термокамера
 Дозиметър радиометър МКS - 05  Газ анализатор
 Повдигателни възглавници   Ръчен хидравличен инструмент 


Полигон за обучение при кризи
Действия на екипите на общината

Правила за поведение и реагиране при възникване на бедствия, аварии и извънредни ситуации 

ФОТОГАЛЕРИЯ

Аварийна помощ и превенция
...

Помощ за Скопие
...