15.03.2019
Организация на движението на ул. „Иван Вазов” в участъка от бул. „Васил Левски” до ул. „Цар Шишман“
От 14.02.2019 г. до 21 април 2019 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства ...

15.03.2019
Временно се забранява паркирането в участък на ул. „Елин Пелин“
Във връзка със заснемане на филм от 8.00 часа до 20.00 часа на 20 март ...

15.03.2019
Временно се затварят за движение участъци от ул. „11-ти август“ и „Дунав“
От 18 март до 18 април се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства ...

15.03.2019
Организация на движението във връзка с галаспектакъла „Нощ на звездите“
От 18.00 часа до приключване на събитието на 23.03.2019 г. се забранява движението ...

15.03.2019
Промяна в организацията на движението във връзка с връчването на наградите „Икар”
От 08.00 до 12.00 часа на 23.03.2019 г. се забранява престоят и паркирането ...

15.03.2019
Затваря се за движение участък от ул. „Филип Кутев“
От 18.03.2019 г. до 15.06.2019 г. да се забрани влизането на пътни превозни средства по ул. „Филип Кутев“ ...

15.03.2019
Забранява се паркирането в участък на ул. "Генерал Гурко“
От 17.00 до 22.00 часа на 21.03.2019 г. се забранява престоят и паркирането в участъка между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Кн. Александър I” ...

15.03.2019
Забраняват се временно престоят и паркирането в отсечка на ул. „109“
От 6:00 до 19:00 часа на 18 март се променя организацията на движение във връзка със заснемане на клип. ...

15.03.2019
Организация на движението във връзка с външно топлозахранване за многофункционална сграда в район "Лозенец"
От 04.30 ч. на 19.03.2019 г. до 24.00 ч. на 31.03.2019 г. се променя маршрутът на автобусна линия № 67 ...

15.03.2019
Организация на движението във връзка с футболна среща на 22 март
Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства от 8.00 часа на 19 март до 22.00 часа на 22 март при сектор ...