ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ


Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че имате възможност да подадете по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс:

  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) - до 14 дни преди изборния ден;
  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - до 14 дни преди изборния ден;
  • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс);
  • Декларация от избирател, живеещ извън Република България, който се намира в страната в изборния ден (чл. 360, ал. 2 и чл. 361, ал. 2 от Изборния кодекс).

За да се използват електронните услуги ИЗБОРИ, е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ГД ГРАО


Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че интернет страницата на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

- Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
- Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис.
- Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ


ЗАПОВЕД № СОА19-РД09-509/11.04.2019 г. на кмета на Столична община
относно места за поставяне на агитационни материали - плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др. от кандидатите, партиите, коалициите  и инициативните комитети за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. на територията на Столична община

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед № СОА19-РД09-509/11.04.2019 г. на кмета на Столична община

Информация за провеждане на консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 г.

Район "Средец" Район "Красно село" Район "Възраждане" 
Район "Оборище" Район "Сердика" Район "Подуяне"
Район "Слатина" Район "Изгрев" Район "Лозенец"
Район "Триадица" Район "Красна поляна" Район "Илинден"
Район "Надежда" Район "Искър" Район "Младост"
Район "Студентски"  Район "Витоша" Район "Овча купел"
Район "Люлин" Район "Връбница" Район "Нови Искър"
Район "Кремиковци" Район "Панчарево" Район "Банкя"

Заповед № СОА19-РД09-489/05.04.2019 г. на кмета на Столична община
за образуване на 1 565 секции на територията на Столична община за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

Приложение 1. Район "Средец" (част 1 и част 2) Приложение 2. Район "Красно село"  (част 1 и част 2) Приложение 3. Район "Възраждане"  (част 1 и част 2)
Приложение 4. Район "Оборище"  (част 1 и част 2) Приложение 5. Район "Сердика"  (част 1 и част 2) Приложение 6. Район "Подуяне"  (част 1 и част 2)
Приложение 7. Район "Слатина"  (част 1 и част 2) Приложение 8. Район "Изгрев"  (част 1 и част 2) Приложение 9. Район "Лозенец"  (част 1 и част 2)
Приложение 10. Район "Триадица"  (част 1 и част 2) Приложение 11. Район "Красна поляна"  (част 1 и част 2) Приложение 12. Район "Илинден"  (част 1 и част 2)
Приложение 13. Район "Надежда"  (част 1 и част 2) Приложение 14. Район "Искър"  (част 1 и част 2) Приложение 15. Район "Младост"  (част 1 и част 2)
Приложение 16. Район "Студентски"  (част 1 и част 2) Приложение 17. Район "Витоша"  (част 1 и част 2) Приложение 18. Район "Овча купел"  (част 1 и част 2)
Приложение 19. Район "Люлин"  (част 1 и част 2) Приложение 20. Район "Връбница"  (част 1 и част 2) Приложение 21. Район "Нови Искър"  (част 1 и част 2)
Приложение 22. Район "Кремиковци"  (част 1 и част 2) Приложение 23. Район "Панчарево"  (част 1 и част 2) Приложение 24. Район "Банкя"  (част 1 и част 2)


Забележка:

част 1 - Списък с номерата на избирателните секции и административните адреси, попадащи в тях;
част 2 - Списък с адресите на местата за гласуване.

РАЙОННИ  ИЗБИРАТЕЛНИ  КОМИСИИ

 

23-ТА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ е назначена с Решение № 47-ЕП/03.04.2019 г.  на Централна избирателна комисия

Седалище и адрес за кореспонденция с 23. РИК:

Заседателна зала (стая 301), етаж 3 в административната сграда на район „Триадица”, находящо се в гр. София, ул. „Алабин” № 54

Интернет адрес на Комисията:

https://rik23.cik.bg/ep2019

 

24-ТА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ е назначена с Решение № 48-ЕП/03.04.2019 г. на Централна избирателна комисия

Седалище и адрес за кореспонденция с 24. РИК:

Зала № 6, етаж 2 в административната сграда на район „Възраждане”, находящо се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 62

Интернет адрес на Комисията:

https://rik24.cik.bg/ep2019

 

25-ТА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ е назначена с Решение № 49-ЕП/03.04.2019 г. на Централна избирателна комисия

Седалище и адрес за кореспонденция с 25. РИК:

Заседателна зала на партерен етаж в административната сграда на район „Красна поляна”, находящо се в гр. София, бул. „Освобождение” № 25

Интернет адрес на Комисията:

https://rik25.cik.bg/ep2019
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 26.05.2019 г.

 

Указ № 53 от 19 март 2019 г. на президента на Република България (обн. ДВ., бр. 24 от 22 март 2019 г.) за нарочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135927


Централна избирателна комисия

https://www.cik.bg/