Oбщинска избирателна комисия в Столична община, София-град


Адрес: гр. София, 1000
заседателна зала № 1, етаж 2 в административната сграда на Столична община, находяща се в гр. София, ул. „Московска” № 33;
заседателна зала № 2, етаж 2 в административната сграда на Столична община, находяща се в гр. София, ул. „Московска” № 33.

- стационарни телефонни номера: 02/9879707; 02/9809854; 02/9809843; 02/9809871;
- мобилни телефони: председател: +359 882 284 710; дежурни: +359 882 299 265; +359 882 082 264;
- факс: 02/988 56 97;
- електронна поща: oik2246@cik.bg 

Име, презиме и фамилия Мобилен тел. номер Факс     Телефонен номер
Председател
Полина Василева Витанова      +359 882 284 710 02/988 56 97 02/9879707
Заместник-председатели
Иван Красимиров Иванов   02/988 56 97 02/9809854
Метин Мехмед Сюлейман   02/988 56 97 02/9809843
Жана Бориславова Иванова   02/988 56 97 02/9809871
Райна Константинова Евтимова   02/988 56 97 02/9879707
Секретар
Борислав Любомиров Тасев   02/988 56 97 02/9809843 

Решение № 2180-МИ/01.09.23 г. – назначаване на Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ

Решение № 2244-МИ/07.09.23 г. – промени в състава на ОИК в Решение № 2180-МИ от 1 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и поправка на техническа грешка