Местата за поставяне на избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент и изборите за Народно събрание на 09 юни 2024 г.
 01. Район "Средец"  02. Район "Красно село"  03. Район "Възраждане"
 04. Район "Оборище"  05. Район "Сердика"  06. Район "Подуяне"
 07. Район "Слатина"  08. Район "Изгрев"  09. Район "Лозенец"
 10. Район "Триадица"  11. Район "Красна поляна"  12. Район "Илинден"
 13. Район "Надежда"  14. Район "Искър"  15. Район "Младост"
 16. Район "Студентски"  17. Район "Витоша"  18. Район "Овча купел"
 19. Район "Люлин"  20. Район "Връбница"  21. Район "Нови Искър"
 22. Район "Кремиковци"  23. Район "Панчарево"  24. Район "Банкя"

 


 

Уведомления за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии
 01. Район "Средец"  02. Район "Красно село"  03. Район "Възраждане"
 04. Район "Оборище"  05. Район "Сердика"  06. Район "Подуяне"
 07. Район "Слатина"  08. Район "Изгрев"  09. Район "Лозенец"
 10. Район "Триадица"  11. Район "Красна поляна"  12. Район "Илинден"
 13. Район "Надежда"  14. Район "Искър"  15. Район "Младост"
 16. Район "Студентски"  17. Район "Витоша"  18. Район "Овча купел"
 19. Район "Люлин"  20. Район "Връбница"  21. Район "Нови Искър"
 22. Район "Кремиковци"  23. Район "Панчарево"  24. Район "Банкя"

 


Районна избирателна комисия София 23. МИР

Адрес: град София, район "Триадица", улица "Алабин" № 54, етаж 3, стая 301

Контакти:

  • Телефон: 02 / 8054130
  • Председател: 0882 345 423
  • Факс: 02 / 8054131
  • email: rik23@cik.bg
  • website: rik23.cik.bg

Районна избирателна комисия София 24. МИР

Адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза" № 88, ет. 5, зала № 2, в сградата на административен район „Сердика" – СО

Контакти:

Районна избирателна комисия София 25. МИР

Адрес: гр. София, ул. "Освобождение" № 25, Районна администрация „Красна поляна”, заседателна зала

Контакти: