Заглавие Дата на публикуване
Район "Слатина" търси да назначи служител на длъжност главен експерт в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина” 16.03.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността началник на отдел в отдел „Контрол на административни процеси и процедури“ към дирекция „Координация, контрол и прием на граждани“, направление „Законност, координация и контрол“ при Столична община 14.03.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място в отдел „Координация на административни процеси и прием на граждани и организации“ на дирекция „Координация, контрол и прием на граждани” към направление „Законност, координация и контрол” при Столична община 14.03.2018
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на контрольори на следните общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност 09.03.2018
Столична община обявява конкурс за свободни работни места по проект "Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства" 09.03.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 2 работни места – в отдел „Процедури и договори“, дирекция „Правно-нормативно обслужване” към направление „Законност, координация и контрол” 27.02.2018
Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжността главен експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”, направление „Кадастър и регулации” – по заместване на отсъстващ служител 27.02.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място – в отдел „Правни дейности“, дирекция „Правно-нормативно обслужване” към направление „Законност, координация и контрол” 26.02.2018