Заглавие Дата на публикуване
Столичната община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Кризисен център“ (с приоритет деца, пострадали от насилие) с адрес към настоящия момент: гр. София, район "Надежда", ул. „Свободна“ № 30 19.09.2018
Столичната община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ „Вълшебство“ 19.09.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността началник на отдел „Подготовка, управление и контрол на договорите“ към дирекция „Управление на отпадъците“, направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община 13.09.2018
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността финансов контрольор 12.09.2018
Столична община обявява конкурс за главен експерт – 1 работно място, в отдел „Поддръжка на улична мрежа и съоръжения“ към дирекция „Транспортна инфраструктура” 11.09.2018
Столична община – район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността началник на отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност“ 11.09.2018
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ „Бъдеще“ 04.09.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на детска ясла – 3 работни места, към дирекция „Здравеопазване” 03.09.2018