Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик на 24 (двадесет и четири) социални услуги 16.11.2018
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел “Екология” 14.11.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място – в отдел „Икономика” към дирекция „Икономика и търговска дейност“, направление „Финанси и стопанска дейност” 13.11.2018
Район „Младост” обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване” 30.10.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт „Масов градски транспорт“ в отдел „Транспортна дейност“ към дирекция „Транспорт“, направление „Транспорт и транспортни комуникации“ при Столична община 30.10.2018
Район "Нови Искър" обявява конкурс за длъжността – 1 щатна бройка юрисконсулт в отдел "Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност" 25.10.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място – в отдел „Придобиване и разпореждане с общинска собственост“ към дирекция „Общинска собственост” 23.10.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността началник на отдел – 1 работно място – отдел „Поддръжка на улична мрежа и съоръжения“ към дирекция „Транспортна инфраструктура“ 15.10.2018