Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Информационно обезпечаване“ към дирекция „Общински приходи“ 23.05.2018
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 11.05.2018
Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност главен експерт ОМП и ЗБ 11.05.2018
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места в отдел „Климат и енергия“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“ 10.05.2018
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга Дневен център за деца и/или младежи с увреждания на територията на Столична община 27.04.2018
Столичната община обявява конкурс за длъжността директор на Общински културен институт „Дом на културата „Средец“ 26.04.2018
Столичната община обявява конкурс за длъжността директор на Общински културен институт „Дом на културата „Искър“ 26.04.2018
Столичната община обявява конкурс за длъжността директор на Общински културен институт „Надежда“ 26.04.2018